wtorek, 28 lutego 2012

Warunki wypozyczenia wystawy banerowej


Warunki wypożyczenia wystawy banerowej „Tak widzimy historię Chorzowa”
z Muzeum w Chorzowie
 1. Wystawa składa się z 7 plansz zamontowanych na systemach wystawienniczych typu roll-up
a)      każdy roll-up posiada swoją opisaną torbę
b)      po rozłożeniu roll-up ma wymiary 200 cm wysokości, 100 cm szerokości
2.       Opis wystawy oraz fotografie poglądowe poszczególnych banerów oraz całości prezentowane są na następujących stronach internetowych: www.muzeum.chorzow.pl oraz muzeum-chorzow-edu.blogspot.com. Wszystkich informacji dot. wystawy udziela Dział Edukacyjno – Promocyjny Muzeum  w Chorzowie (nr tel.: 32/ 241 31 04 wewn. 105).
 1. Termin wypożyczenia wystawy ustalany jest z Działem Edukacyjno – Promocyjnym Muzeum w Chorzowie
a)      proponowany czas wypożyczenia – 2 tygodnie
4.       Wystawa odbierana jest przez przedstawiciela upoważnionego przez Dyrektora wypożyczającej szkoły / instytucji uprawnionego do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z siedziby Muzeum
a)      pracownik Działu Edukacyjno – Promocyjnego Muzeum instruuje odbierającego wystawę o sposobie jej montażu
b)      pracownik Działu Edukacyjno – Promocyjnego przygotowuje protokół zdawczo – odbiorczy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
c)       wypożyczający organizuje transport wystawy we własnym zakresie.
 1. Zwrot wystawy następuje w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Edukacyjno – Promocyjnym
a)      wystawa dostarczana jest przez przedstawiciela szkoły/instytucji wypożyczającej uprawnionego do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego do siedziby Muzeum
b)      termin zwrotu wystawy należy wcześniej ustalić z Działem Edukacyjno - Promocyjnym
 1. Wypożyczający zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej sposobu prezentowania wystawy i dostarczenia jej na płycie CD lud drogą e-mailową (na adres: promocja@muzeum.chorzow.pl lub sontag@muzeum.chorzow.pl ).  Fotografie będą służyć celom dokumentacyjnym lub promocyjnym wystawy. Muzeum zobowiązuje się do podpisywania ewentualnie wykorzystanej fotografii w następujący sposób  „Fot. archiwum Szkoły Podstawowej nr…” 
 2. Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne.

środa, 22 lutego 2012

Podsumowanie programu

Przyszedł czas na długo oczekiwane podsumowanie programu edukacyjnego "Moje miasto - moje miejsce?". Jego uczestnicy po raz pierwszy zobaczyli efekt kilkumiesięcznej pracy - wystawę banerową,, której są współautorami.

Spotkania podsumowujące odbyły się
- 15 lutego - dla obecnej klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr1i obecnej klasy VIa ze Szkoły Podstawowej nr 1
- 21 lutego - dla obecnej klasy VI a ze szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
- 26 stycznia - dla obecnej klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 29
 
Spotkania były oczywiście okazją do złożenia podziękowań dla nauczycieli, którzy włożyli wysiłek i swoją pasję w prowadzenie klas w czasie programu oraz uczniom, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią w uczestniczeniu w  pierwszym tego typu programie przygotowanym przez Muzeum w Chorzowie.

Po części oficjalnej znalazł się też czas na spotkanie z gorącymi klimatami Afryki na prezentowanej obecnie w Muzeum wystawie czasowej "Kraj Prawych Ludzi - chorzowianie w Burkina Faso".


 
Jeszcze raz składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie i wysiłek w czasie programu "Moje miasto - moje miejsce?".

Wystawa banerowa "Tak widzimy historię Chorzowa"Głównym materialnym efektem programu edukacyjnego "Moje miasto - moje miejsc?" jest mobilna wystawa banerowa zatytułowana "Tak widzimy historię Chorzowa".  

Nad wystawą, zarówno jej treścią, jak i wyglądem pracowali uczniowie pięciu klas z  chorzowskich szkół podstawowych, autorki programu oraz artysta plastyk. Uczniowie byli odpowiedzialni za dobór sposobu przedstawienia najważniejszych wydarzeń, miejsc i postaci tak by duża ilość informacji układała się w przejrzystą i czytelna całość, która będzie zachęcać do zainteresowania się nią. Prowadzące program pracownice muzeum - Magdalena Sontag i Izabela Malmor - odpowiedzialne były za dobór treści i materiału ikonograficznego wykorzystanego w wystawie. Natomiast artysta plastyk Martyna Paluchiewicz zestawiając sugestie merytoryczne i estetyczne wszystkich współautorów opracowała wystawę graficznie. 

Tak powstało siedem banerów, które mogą stać się przyczynkiem do zainteresowania wyjątkową historią dzisiejszego Chorzowa, lub też sprzyjać utrwaleniu zdobytych już wiadomości na temat naszego miasta.

Banery - każdy o wymiarach 200 x 100 cm - rozpięte są na systemach typu roll-up, dzięki czemu wystawa jest łatwa w transporcie i późniejszym ustawianiu.

Na wystawę składają się:
 • baner tytułowy - opisujący zamysł całego przedsięwzięcia

  • 3 banery ilustrujące historię Chorzowa na osi czasu od 1257 roku do 1945 roku:  
  - Początki wsi Chorzow i miasta Königshütte (1257-1868)
  - Od Königshütte do Królewskiej Huty (1869-1922) 
  - Od Królewskiej Huty do Chorzowa (1922-1945)  • baner MIEJSCA- ukazujący wybrane miejsca, które wpłynęły na rozwój miasta i te, które spełniały role miasto- i kulturotwórcze. Wszystkie wyszczególnione tu miejsca pokazane są jak wyglądały dawniej i jak prezentują się dzisiaj. Dzięki temu możemy zobaczyć, które z nich znacząco się zmieniły, a których charakter został zachowany. Wszystkim zestawieniom towarzyszą krótkie opisy. 
                                                           
  • baner POSTACIE - na tym banerze zostało ukazanych jedenaście wybranych postaci reprezentujących różne epoki i dziedziny życia; postaci, które jako jedne spośród wielu osób znacząco wpisały się w historię dzisiejszego Chorzowa.

  • baner WYDARZENIA- ta część wystawy w skrótowy sposób zestawia wydarzenia, które stanowiły kolejne znaczące cezury w rozwoju dzisiejszego Chorzowa. Zaprezentowane kilka zaledwie dat z bogatej przeszłości naszego miasta daje pretekst do zastanowienia się nad znaczeniem wydarzeń związanych z administracyjnymi  decyzjami, ale także tymi związanymi z otwarciem wielkich zakładów przemysłowych , czy ulepszeniem infrastruktury pomiędzy innymi organizmami miejskimi.
   Całość prezentuje się tak:

   piątek, 24 czerwca 2011

   Uroczyste podsumowanie programu we wrześniu

   Dobiega końca okres pięciomiesięcznej pracy w ramach naszego programu edukacyjnego. Chcemy w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za wytężoną pracę przez pięć miesięcy. Szczególne podziękowania należą się zaangażowanym w program nauczycielom, bez których realizacja tak dużej pracy nie byłaby możliwa. 

   Klasę Va ze Szkoły Podstawowej nr 1
   prowadziła Pani Ewa Serwatka. 

   Klasę IV b i VI b ze Szkoły Podstawowej nr 15 
   prowadziła Pani Aleksandra Rabenda.
   Panie Anita Kowalczyk i Barbara Ochman prowadziły klasę Va ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi.

   Pan Marcin Bojdoł prowadził klasę IV b 
   ze Szkoły Podstawowej nr 29.

   Ostatni etap - realizacja banerowej wystawy - jeszcze przed nami. Ponieważ wymaga on nieco czasu oraz skoordynowania pracy wielu osób uroczysta prezentacja wystawy i efektów pięciomiesięcznego programu nastąpi po wakacjach.
   Na uroczyste podsumowanie programu  wszystkich jego uczestników, jak też osoby zaangażowane w jego realizację zaprosimy we wrześniu.Szczegółowe informacje pojawią się oczywiście na naszym blogu i stronie internetowej Muzeum www.muzeum.chorzow.pl.

   Tymczasem życzymy wszystkim udanych i słonecznych wakacji. Zapraszamy również wszystkich chętnych na wakacyjne warsztaty muzealne.

   szersze informacje
   Magdalena Sontag
   Izabela Malmor

   Kolorowy Chorzów

   Na spotkanie o PRZYSZŁOŚCI miasta uczestnicy programu mieli zastanowić się nad kolorami, jakie chcieliby najczęściej oglądać w Chorzowie. Pomocą do zwizualizowania tych oczekiwań była czarno - biała reprodukcja fotografii rynku chorzowskiego z 1905 roku. Na fotografii widać stragany na rynku, kamienice, dużo drzew, ulice, latarnie, ale także kominy i przemysłowe budynki huty w oddali. Fotografia dawała więc dużo inspiracji i możliwości do poszukiwania barw, które chcielibyśmy częściej widywać w mieście.

   A oto kilka przykładów tego jak młodzi chorzowianie chcieliby widzieć swoje miasto:    

   poniedziałek, 13 czerwca 2011

   IV spotkanie programu - o przyszłości miasta

   W poniedziałek 30 maja odbyło się IV spotkanie programu kończące cykl trzech głównych spotkań  skupionych wokół PRZESZŁOŚCI - TERAŹNIEJSZOŚCI - PRZYSZŁOŚCI MIASTA. Spotkanie o przyszłości miasta było też pierwszą okazją do poznania się obydwu głównych biorących udział w programie klas . Naszym gościem był Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Chorzowie Pan mgr inż. arch. Mariusz Cup.

   Pan naczelnik najpierw opowiedział nam czym jest planowanie przestrzenne, na co trzeba zwrócić uwagę planując przestrzeń. Dowiedzieliśmy się, że nie jest to proste zadanie; trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów przestrzeni, którą mamy zamiar rozplanować czy rozbudowywać.
   Po bardzo ciekawej prezentacji przedstawionej przez Pana naczelnika przyszła kolej na uczestników projektu. Wspólnie przedstawiliśmy  naszemu gościowi wyniki ankiety "Moje miejsca naj...". Stało się to okazją do dzielenia się swoimi refleksjami na temat jej wyników. Dowiedzieliśmy się również o planach i trudnościach związanych z przekształcaniem miasta m.in. w tych miejscach, które dzisiaj odbierane są jako najbrzydsze czy budzące obawy.

   Uczniowie mieli również okazję do zadawania pytań i przedstawienia swoich pomysłów na miejsca, które chcieliby zmienić. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja o dawnych terenach przemysłowych i możliwościach ich zmiany dzisiaj. Zrodziło się również wiele ciekawych pomysłów na zmiany w mieście.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za żywy udział w dyskusji. Dzięki Waszemu zaangażowaniu spotkanie z pewnością było dla wszystkich bardzo owocne. Szczególne podziękowania należą się z pewnością Panu Naczelnikowi Mariuszowi Cupowi za poświęcony czas i przekazaną w ciekawy sposób wiedzę.

   wtorek, 24 maja 2011

   Moje miejsca "naj..." w Chorzowie

   Podsumowanie zadanie MOJE MIEJSCA "NAJ..." W CHORZOWIE,o którym pisaliśmy tutaj dało pole do dyskusji i zastanawiania się nad ważnymi dla nas miejscami w mieście, nad ich funkcją i ewentualnie szansą na zmiany. Odpowiedzi na 6 pytań udzieliło ok. 70 osób ze wszystkich klas bioracych udział w programie: *IVb SP15 * Va SP1 * Va SP12 * IVb SP29 * VIb SP15*.

   Oto wyniki ankiety (w nawiasach podano ilość osób, które udzieliły takiej odpowiedzi) 

   NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE DLA MNIE
   I – dom (33)
   II – WPKiW (12)
   III – Stadiony: Śląski i Ruchu (5)
   IV- szkoła (4)
   V- ul. Wolności, Muzeum, Rynek (3)
   pozostałe:
      Plac Matejki (2)
      Kościół pw. św. Wawrzyńca (1)
     Kościół pw. św. Marii Magdaleny (1)
      Urząd Miasta (1)
     domy kultury (1)

   NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE DLA MIASTA
   I – Urząd Miasta/ Ratusz (41)
   II – WPKiW (10)
   III – ul. Wolności (5)
   pozostałe:
     Poczta (3)
     Rynek (2)
     Skałka (2)
     Sklepy, parki (2)
     Chorzowskie Centrum Kultury (2)
     Stadion Śląski, Stadion Ruchu, Muzeum, szkoły, Teatr Rozrywki, Kino Panorama (1)

   NAJŁADNIEJSZE MIEJSCA W MIEŚCIE
   I – WPKiW (40)
   II – Poczta, Park Róż (6)
   III – park Amelung (4)
   pozostałe:
     Ul. Wolności (3)
     ChCK (2)
     Rynek (2)
     Stadion Śląski (2)
     kościół pw. św. Jadwigi(2)
     domki jednorodzinne w Chorzowie Batorym, Teatr Rozrywki, McDonald’s (1)

   NAJBRZYDSZE MIEJSCA W MIEŚCIE
   I – Huta Kościuszko (19)
   II – Estakada (9)
   III – Dworzec Kolejowy (8)
   pozostałe:
     Skałka (5)
     Szkoła (3), Wysypisko (3), Hala Targowa(3)
     Tory kolejowe w Chorzowie Batorym (2), Amelung Stary (2), ul. Wolności (2), Rynek (2)
     Hałda, Park Róż, ul. Konopnickiej, teren po kop. „Prezydent”, Park Hutników, ul. 3 Maja, Pałac Ślubów, przejścia podziemne, cmentarz, oczyszczalnia ścieków

   MIEJSCA W MIEŚCIE,  W KTÓRYCH DOBRZE SIĘ CZUJĘ
   I – dom (26)
   II – WPKiW (19)
   pozostałe:
     Moje osiedle, moje podwórko, Park Róż, ul. Wolności, Żabie Doły (3)
     Skałka (2)
     Rynek, szkoła, Hufiec ZHP, Stadion Ruchu, ul. Wallisa w Świętochłowicach, Muzeum, parki i sklepy z ubraniami, McDonald’s, pizzeria, boisko tartanowe koło Parku pod Kasztanami, fontanna przy ul. Krzywej, Irys, szpital (1)

   MIEJSCA W MIEŚCIE, W KTÓRYCH CZUJĘ SIĘ  NAJGORZEJ / ŹLE
   I – cmentarze (24)
   II – nie ma takiego miejsca (7)
   III – ul. Wolności (5)
             przejścia podziemne, miejsca nieoświetlone (5)
   pozostałe:
     Szkoła (4)
     Dworzec kolejowy (3), Rynek (3), Park Róż (3)
     przy estakadzie (2), plac zabaw (2), szpital (2),skałka (2), zoo (2)
     przy torach kolejowych (1), basen miejski (1)